How Image
استقرار در مرکز

ابزارهای حمایتی و مشوق های استقرار در مرکز

عقد قرارداد و شروع کسب و کار

عقد قرارداد و شروع کسب و کار

عقد قرارداد و شروع به کار کسب و کارهای تولیدی منوط به استفاده از خدمات مشاوران مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار استان می باشد.

اعطای کمک های فنی و اعتباری

اعطای کمک های فنی و اعتباری

در اعطای کمکهای فنی و اعتباری، سرمایه در گردش و … مشاوران این مرکز به عنوان بررسی و نظارت کننده در اولویت قرار دارند.

رتبه بندی مشاوران مستقر

رتبه بندی مشاوران مستقر

رتبه بندی مشاوران مستقر و اعلام مشاوران و مرکز برتر در ارزیابی های ادواری سالانه.

کمک های فنی و اعتباری سازمان

کمک های فنی و اعتباری سازمان

استفاده از تسهیلات و کمکهای فنی و اعتباری سازمان و شرکت با توجه به مفاد موافقت‌نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا معاونت برنامه ریزی استانداری ها برای خرید قطعی آپارتمان و یا سرمایه در گردش.

How Image

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان خوزستان با ارائه راه کارها ، زمینه لازم جهت رشد و پیشرفت واحدهای مستقر در مرکز را محیا نموده است. همچنین امکانات کامل جهت استقرار در مرکز با امکانات بسیار کامل وجود دارد.
فن بازار خوزستان

فن بازار خوزستان

کلنیک صنعت

کلنیک صنعت

واحد های مستقر

واحد های مستقر