شکل شکل شکل شکل

فرم های درخواست استقرار

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

دریافت فرم درخواست استقرار مرکز خدمات فناوری و کسب وکار

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان خوزستان با ارائه راه کارها ، زمینه لازم جهت رشد و پیشرفت واحدهای مستقر در مرکز را محیا نموده است. همچنین امکانات کامل جهت استقرار در مرکز با امکانات بسیار کامل وجود دارد.

images-3
دانلود فرم های درخواست استقرار در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار